SURE BET

Sure bet je stava brez tveganja in vedno zadane. Ta oblika stave zagotavlja zaslužek, ki je neodvisen od končnega rezultata športnega dogodka. Sure bet je posledica različnih kvot, ki jih različne stavnice ponujajo za enak športni dogodek. Do takšnih razlik v višini kvot pride predvsem zaradi različnih, predvsem pa subjektivnih analiz in ocen športnih dogodkov stavnic. Tako stave brez tveganja ni možno najti in izkoristiti pri eni sami stavnici.

Za lažjo predstavo si za začetek poglejmo model stavnih izplačil, ki ga uporabljajo online stavnice:

Izplačilo =

1
————————————————————- = < 1 (100%)
1 / kvota (tip 1) + 1 / kvota (tip X) + 1 / kvota (tip 2)

Pri online stavnicah bomo zraven različnih kvot naleteli tudi na različno višino izplačil, ta se giblje med 80 % in  95 %.

Omenjene razlike med stavnicami nam ponujajo priložnost, da si poiščemo sure bet in si zagotovimo zaslužek tako, da poiščemo najboljše kvote med različnimi stavnicami. Tako bo naše izplačilo oziroma sure bet znašal > 1, kar nam predstavlja zagotovljen zaslužek.

Primer: Italija : Španija

Zmaga domačina: @2,50

Neodločeno: @3,50

Zmaga gostov: @3,40

Izplačilo =

1
——————————— = 1,0206 > 1
1 / 2,50 + 1 / 3,50 + 1 /3,4

Iz zgornje enačbe je jasno razvidno, da naš zaslužek znaša 2,06 %, ki pa je neodvisen od izida same tekme pri stave na vse tri možne izide. Kar pomeni, da bi stavnem vložku 100 € zaslužimo 2,06 € ne glede na končen rezultat dogodka. V naslednjem koraku izračunajmo še razmerja med stavnimi vložki pri posameznih izidih:

zmaga domačina: 40,82 EUR (102,06 EUR / @2,50)

neodločen izid: 29,16 EUR (102,06 EUR / @3,50)

zmaga gostov: 30,02 EUR (102,06 EUR / @3,40)

Pri našem vplačilu 100 € ( = 40,82 + 29,16 + 30,02) bomo tako dobili izplačanih 102,6 € in si tako zagotovili zaslužek v višini 2,06 %.

Zaslužek, ki ga lahko pričakujemo pri stavah brez tveganja bo znašal med 0,1 % in 15 % in je odvisen od višine stavnih kvot.